Kontakt

Du når mig på följande sätt:
Tel hem: 0521 - 62869 
Tel mobil: 0733 60 46 82 (jobbtelefon som för det mesta är på)

Annars kan nås jag via brev: 
Mikael Svensson
Björkvägen 18 
46253 Vänersborg

Eller varför inte via e-post?
silvernalen@gmail.com

Besöksadress